W związku z otrzymaną dotacją PFRON na realizację w ramach Punktu Diagnostyczno – Konsultacyjnego KTA projektu „Autystyczny nie oznacza niesamodzielny – II edycja” serdecznie zapraszam wszystkich rodziców i opiekunów zainteresowanych udziałem swoich dzieci w zajęciach terapii indywidualnej, grupowej oraz półkoloniach do wypełnienia formularza rekrutacyjnego w celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie. Formularz do pobrania poniżej.

Formularz zgłoszenia w formacie PDF

Formularz zgłoszenia w formacie .doc

Projekt realizowany będzie w okresie od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekretariacie KTA w godz. 11.00 – 19.00
(tel. 85 71 94 891).

Wypełniony formularz należy wypełnić (PDF z własnoręcznym podpisem) i złożyć wraz dołączonymi dokumentami (wykaz dokumentów potrzebnych znajduje się w w dolnej części formularza) w siedzibie KTA jak najszybciej, nie później niż do 26 kwietnia.