Platforma informatyczna usług i dobrych praktyk w zakresie autyzmu

LT‐PL‐2S‐115

Czas realizacji: 01.02.2018- 31.01.2019

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie współpracy transgranicznej między instytucjami w zakresie rozwijania bardziej zintegrowanej i lepszej jakości usług publicznych dedykowanych osobom z autyzmem i ich rodzinom w obszarze Programu Współpracy poprzez wymianę wiedzy i dobrych praktyk między organizacjami działającymi na rzecz osób z autyzmem. Projekt koncentruje się na konkretnych działaniach w zakresie usług wsparcia osób z autyzmem przyczyniając się do:
a) opracowania nowej platformy Autism PL-LT z serwisem diagnostycznym, przeglądem szkół dla dzieci autystycznych, programami terapeutycznymi, serwisem rodzinnym, usługami bibliotecznymi i informacyjnymi;
b) wymiany wiedzy i dobrych praktyk między instytucjami;
c) organizacji szkoleń dla nauczycieli i terapeutów w zakresie opieki nad dziećmi autystycznymi oraz
d) opracowania wspólnych wytycznych w zakresie edukacji dzieci z autyzmem.

Wartość projektu ogółem: 45 320,46 euro, dofinansowanie UE: 38 522,38 euro.