Z radością chcielibyśmy przekazać informację, że otrzymaliśmy dotację ze środków PFRON przyznaną przez Miasto BiałystokŚrodki przewidziane są na  realizację zadania „Wspólna pomoc – program wsparcia rodzin i terapeutów pracujących z osobami ze spektrum autyzmu”. W ramach tego działania doszkolimy terapeutów pracujących zarówno w punkcie diagnostyczno- konsultacyjnym jak i OSTO, oraz grupę rodziców.