Fundacja Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Białymstoku „WIEM I POMAGAM” ogłasza nabór do projektu „Autyzm- lepsze jutro. Wsparcie dla dziecka i rodziny.” 

Zajęcia dla dzieci:

  • Terapia SI (Integracji Sensorycznej)   15 godzin dydaktycznych na dziecko
  • Legoterapia (zajęcia grupowe)   10 spotkań po 2 godziny
  • Muzykoterapia  15 godzin dydaktycznych na dziecko
  • Terapia ręki   5 godzin dydaktycznych na dziecko

Warsztaty dla Rodziców:

  • Trening Skutecznego Rodzica (TSR) – 8 spotkań trzygodzinnych raz w tygodniu.

Trening umożliwia zdobycie nowych, sprawdzonych umiejętności w komunikacji, pozwalających nawiązać dobre relacje z innymi osobami. Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu. 

Kryteria formalne dla beneficjentów:

  • zameldowanie na terenie miasta Białegostoku,
  • kserokopia  orzeczenia o niepełnosprawności dziecka ,
  • wypełnione zgłoszenie

Wymagane dokumenty proszę przesyłać drogą mailową na adres: fundacja@kta.bialystok.pl lub dostarczyć do siedziby KTA O/ Białystok, ul. Pułaskiego 96 (pokój nr 174).

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane drogą mailową.

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy do  15 marca 2019r.

Karta zgłoszeniowa do projektu

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku