Diagnoza autyzmu 
Jest to proces składający się z kilku spotkań diagnostycznych, w czasie których zebrane zostają wszystkie niezbędne informacje służące ustaleniu lub wykluczeniu zaburzenia autystycznego u osoby badanej.

Przebieg :
Wizyta pierwsza wywiad z rodzicami 

Czas trwania: od 1 – 2 g.
W tym czasie przprowadzany jest szczegółowy wywiad z rodzicami dotyczący rozwoju i funkcjonowania dziecka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów i nieprawidłowości rozwojowych charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dokonywana jest tu także analiza zgromadzonej dokumentacji dziecka.
Wywiad przeprowadza jedna osoba.

Wizyta druga (z dzieckiem )
Czas trwania: 1 – 2g

Podczas tego spotkania dziecko jest obserwowane pod kątem nieprawidłowości charakterystycznych dla zaburzenia autystycznego. Obserwacja przebiega w pokoju diagnostycznym wyposażonym w szybę wenecką-w trzech etapach.
1. Obserwacja swobodnej aktywności dziecka w obecności rodziców
2. Obserwacja zachowania dziecka w relacji z rodzicami
3. Obserwacja zachwania dziecka podczas kontaktu z diagnostą
Obserwację prowadzą zawsze 2 osoby.

Wizyta trzecia (tylko rodzice )
Czas trwania – 1g – 2g

W trakcie spotkania omawiane są wyniki badań i udzielane wszystkie niezbędne informacje oraz porady dotyczące potrzeb terapeutycznych dziecka.
Na prośbę rodzica sporządza się opinię z wyników badań.
Diagnoza funkcjonalna
Odbywa się poprzez badanie Profilem Psychooedukacyjnym (PEP-R). Za pomocą tego testu można zbadać na jakim poziomie wiekowym znajdują się wszystkie istotne dla rozwoju dziecka z autyzmem funkcje psychoruchowe. Profil pozwala również na określenie najbliższej sfery rozwoju dziecka w badanych obszarach tzw. umiejętności wyłaniających się .
Narzędzie jest przeznaczone do badania dzieci w wieku od 6 m. do 7 r.ż
Czas trwania badania uzależniony jest od wieku i stopnia zaburzeń występujących u danego dziecka. Badanie może być rozłożone na kilka spotkań.