Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku obchodzi w tym roku jubileusz dwudziestolecia działalności.

Z tej okazji 19 stycznia 2019 r. w Auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, nastąpiło uroczyste podsumowanie dotychczasowej pracy stowarzyszenia. KTA Oddział w Białymstoku skierował również słowa podziękowania do wszystkich zaprzyjaźnionych instytucji.

Uroczystość odbyła się w ramach konferencji pt.: „Innowacyjne metody terapii autyzmu z zastosowaniem nowych technologii”, w związku z realizacją projektu „Autism-PL-LT Platform Supporting Servies LT-PL-2S-115”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Interreg Litwa – Polska. Projekt realizowany był we współpracy z Politechniką Białostocką oraz Kaunas Pranas Daunys Center of Education.

Celem projektu było zwiększenie współpracy transgranicznej między instytucjami w zakresie rozwijania bardziej zintegrowanej i lepszej jakości usług publicznych dedykowanych osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Dzięki współpracy partnerów projektu udało się m.in. opracować nową platformę Autism PL-LT (www.interre-autism.pb.edu.pl) z serwisem diagnostycznym, przeglądem szkół dla osób z autyzmem, programami terapeutycznymi, serwisem rodzinnym, usługami bibliotecznymi i informacyjnymi. Odbyły się także wzajemne wizyty studyjne oraz liczne szkolenia dla nauczycieli i terapeutów.

W trakcie konferencji uczestnicy mogli obejrzeć wystawę zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów „Portret Prawdziwy” pod opieką artystyczną znanego fotografa Tomasza Sikory. Bohaterami zdjęć byli rodzice i dzieci będący pod opieką Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku.