Ludzie KTA

ZARZĄD KTA O/BIAŁYSTOK:

Karolina Bajer – prezes zarządu
Marcin Kruhlej – wiceprezes zarządu
Monika Hurcewicz – wiceprezes zarządu
Wojciech Jakimiuk – skarbnik
Anna Klimowicz – sekretarz
Nina Zawadzka – członek zarządu
Łukasz Piwowarczyk – członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:

Katarzyna Bek – przewodnicząca,
Małgorzata Ostrowska – członek,
Dorota Danowska – członek