Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku jest organizacją pożytku publicznego, skupiającą rodziców i nauczycieli-terapeutów działających na rzecz osób ze spektrum autyzmu. Stowarzyszenie prowadzi działalność od 1997 roku. Główne cele to:

  • prowadzenie Ośrodka Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku
  • diagnozowanie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • prowadzenie klubu młodzieżowego skierowanego do osób z ASD
  • organizowanie i finansowanie różnych form terapii
  • upowszechnianie wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu oraz formach, metodach i programach wsparcia osób z ASD
  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzinom
  • podnoszenie wiedzy i świadomości rodziców i profesjonalistów
  • organizacja imprez integracyjnych, festynów, targów wiedzy, konferencji naukowych
  • współpraca z instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych

KTA O/Białystok jest członkiem Porozumienia Autyzm-Polska.