Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku oferuje szereg form wsparcia skierowanych do osób ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin:

  • szkolenia dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz formach, metodach i programach wsparcia
  • diagnozowanie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • różne formy terapii dostosowane do indywidualnych potrzeb
  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzinom
  • organizacja imprez integracyjnych, festynów, targów wiedzy, konferencji naukowych
  • współpraca z instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych