„Twarzą w twarz” – I edycja (IV 2019 – III 2020)

„Twarzą w twarz” – I edycja (IV 2019 – III 2020)

I Transza Projektu „Twarzą w twarz” – I edycja (IV 2019 – III 2020)  w ramach, której odbywają się zajęcia: Terapii logopedycznej Terapii sensorycznej Terapii pedagogicznejTerapii behawioralnej FizjoterapiiTreningu Umiejętności SpołecznychTreningu metodą Prof. A....

czytaj dalej
Rekrutacja do projektu „Twarzą w twarz”

Rekrutacja do projektu „Twarzą w twarz”

W związku z otrzymaną dotacją PFRON na realziację projektu "Twarzą w twarz" w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego KTA serdecznie zapraszam wszystkich rodziców i opiekunów zainteresowanych udziałem swoich dzieci w zajęciach terapii indywidualnej, grupowej oraz...

czytaj dalej

Autyzm- lepsze jutro. Wsparcie dla dziecka i rodziny.

Fundacja Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Białymstoku „WIEM I POMAGAM” ogłasza nabór do projektu „Autyzm- lepsze jutro. Wsparcie dla dziecka i rodziny.”  Zajęcia dla dzieci: Terapia SI (Integracji Sensorycznej)   15 godzin dydaktycznych na dziecko Legoterapia...

czytaj dalej

Autystyczny nie oznacza niesamodzielny

W związku z otrzymaną dotacją PFRON na realizację w ramach Punktu Diagnostyczno – Konsultacyjnego KTA projektu „Autystyczny nie oznacza niesamodzielny – II edycja” serdecznie zapraszam wszystkich rodziców i opiekunów zainteresowanych udziałem swoich dzieci w zajęciach...

czytaj dalej