Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, zaprasza na szkolenie z zakresu prowadzenia stymulacji sensorycznej metodą C. Delacato. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do skutecznego stosowania stymulacji sensorycznej wg teorii C. Delacato w terapii, edukacji i wychowaniu dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestnicy nauczą się samodzielnie diagnozować potrzeby sensoryczne osób ze spektrum autyzmu i z innymi zaburzeniami rozwoju oraz zyskają okazję by intensywnie trenować umiejętności samodzielnego opracowywania programów stymulacyjnych.

Miejsce szkolenia: Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/Białystok, ul. Pułaskiego 96, Białystok
Cena brutto: 320,00 zł za osobę
Termin szkolenia: 16-17 grudnia 2017 r.

Program szkolenia:

 • Podstawowe założenia teorii C. Delacato,
 • Jak mózg analizuje bodźce – podstawowe zagadnienia,
 • Wpływ zaburzeń sensorycznych na deficyty rozwoju komunikacji i relacji społecznych,
 • Rozwojowe aspekty analizy i syntezy bodźców,
 • Obserwacja zaburzeń sensorycznych,
 • Zasady konstruowania programów stymulacyjnych,
 • Przygotowanie rodziny do pracy metodą stymulacyjną na terenie domu,
 • Ćwiczenia wykorzystywane w programie stymulacyjnym.

Szkolenie poprowadzą specjaliści z Fundacji PRODESTE.

 • Osoba zainteresowana szkoleniem pobiera i wypełnia kartę zgłoszenia (pobierz kartę).
 • Wypełnioną kartę zgłoszenia wysyła na adres e-mail organizatora szkolenia, tj. kta@kta.bialystok.pl
 • Czeka na e-mail odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia (jeszcze nie uczestnictwa!).