TUS (Trening Umiejętności Społecznych)

Grupowe zajęcia uspołeczniające dla małych dzieci, bez rodziców

Rozwijanie umiejętności:
• rozróżniania i identyfikowania podstwowych emocji,
• panowania nad emocjami i wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie
• prawidłowych wzorców komunikowania się
• przestrzeganie zasad i norm społecznych,
• nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami,
• odczytywania intencji i przewidywania zachowań innych
• pozytywnego rozwiązywania konfliktów,
• wyrażania siebie i własnego zdania
Zajecia odbywaja się w cyklach klkunastu spotkań trwajacych 60 min. Prowadzone są przez 2 osoby.

Grupowe zajęcia uspołeczniające dla dzieci starszych i młodzieży
(dzieci z autyzmem wyskofunkcjonujacym i Zespołem Aspergera)

Cele:
• rozwijanie umiejętności rozróżniania i identyfikowania emocji (szerszy zakres )
• poznanie pozytywnych sposobów rozładowywania napięcia emocjonalnego
• rozwijanie rozumienia siebie i innych ludzi
• rozwijanie dostrajania się emocjonalnego do sytuacji i osoby
• doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie
• rywalizacja – radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniam
• nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem,
• nauka sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi
• poznanie technik rozwiązywania problemów
• rozwijanie umiejętności planowania i realizowania własnych celów
Zajęcia odbywają się w cyklach kilkunastu spotkań trwajacych od 1,5 do 2g. Prowadzone są przez 2 osoby.
Cele i program zajęć grupowych są dostosowywane do potrzeb uczestników grupy i mogą ulegać modyfikacji.
Programy zajęć grupowych realizowane są za pomocą różnych metod i technik, tak aby jak najefektywniej i przy jak najmniejszym koszcie emocjonalnym dziecka osiagnąć zamierzone cele.