Aktualności

Piknik Błękitnych Serc 2020
4 czerwca 2020, czwartek    87
Zarząd Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku serdecznie zaprasza wszystkie organizacje i instytucje działające na rzecz osób ze spektrum autyzmu w naszym regionie...
Zamówienie na pomoc techniczną - konserwatora w budynku Dziennego Domu Pomocy
14 kwietnia 2020, wtorek    141
Zamawiający – Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku – planuje udzielenie zamówienia na pomoc techniczną – konserwatora w budynku Dziennego Domu Pomocy prowadzonego...
14 kwietnia 2020, wtorek    142
Zarząd Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku informuje, że z powodu zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, podjął decyzję o zmianie terminu...
Zapytanie ofertowe na usługę sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania robót remontowych i adaptacyjnych budynku przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy znajdującego się w Czeremsze w ramach realizacji projektu pn.
7 kwietnia 2020, wtorek    182
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku zaprasza do złożenia ofert w trybie Zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności – zgodnie z "Wytycznymi...
25 marca 2020, środa    208
UWAGA!  W związku z zawieszeniem zajęć w placówkach oświatowych na teranie całego kraju wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach projektu "Twarzą w twarz" oraz...
copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 12816 / 25 / 1 ~