KTA

Bezpieczny świat dla osób ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin.
CO ROBIMY?POMAGAM
l

Diagnoza

Diagnozowanie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
i

Terapia

Organizowanie i finansowanie różnych form terapii

Szkolenia

Podnoszenie wiedzy i świadomości rodziców i profesjonalistów

O nas

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku jest organizacją pożytku publicznego, skupiającą rodziców i nauczycieli-terapeutów działających na rzecz osób ze spektrum autyzmu. Stowarzyszenie prowadzi działalność od 1997 roku. Prowadzimy Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku, diagnozujemy dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, organizujemy różne formy terapii oraz podnosimy wiedzę i świadomość rodziców i profesjonalistów.

Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny

W ramach Punktu prowadzona jest diagnoza i terapia osób ze spektrum autyzmu. W ramach ofert dajemy możliwość spotkań ze specjalistami mających charakter infomacyjno-doradczy, lub dotyczących problemów występujących w terapii. Na konsultację oprócz rodziców i osób dorosłych może zgłosić się każdy, o ile zgłaszany przez niego problem dotyczy obszaru autyzmu. Oferujemy także terapię indywidualną oraz zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży.

OSTO

Placówka zapewniająca całościową, specjalistyczną terapię i edukację dzieciom i młodzieży ze spektrum autyzmu. Pracujemy w oparciu o autorski program z wykorzystaniem uznanych i cenionych na świecie metod. Zapewniamy intensywny i w pełni zindywidualizowany program edukacyjno-terapeutyczny realizowany w formie zajęć indywidualnych i grupowo w kameralnej atmosferze, z poszanowaniem wyjątkowości i niepowtarzalności każdego dziecka. Naszym podopiecznym oferujemy szeroki wachlarz metod i wszechstronność oddziaływań..

Autyzm

Czym jest autyzm?
Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju charakteryzującym się nieprawidłowym i/lub upośledzonym rozwojem, pojawiającym się przed 3 rokiem życia, w którym występuje nieprawidłowe funkcjonowanie we wszystkich spośród trzech sfer: interakcjach społecznych, komunikacji oraz ograniczonymi i powtarzającymi się zachowaniami.
Objawy autyzmu

Zaburzenia spektrum autyzmu (ASD) charakteryzują się trudnościami w interakcjach społecznych i komunikacji oraz powtarzającymi się zachowaniami. Mogą obejmować: – brak reakcji na własne imię; – brak zainteresowania przedmiotami; – brak chęci zabawy; – unikanie kontaktu wzrokowego.

Jak zdiagnozujesz autyzm?
Diagnoza opiera się na obserwacji zachowania Aby zdiagnozować autyzm, dziecko musi wykazywać deficyty w komunikacji społecznej i interakcji.
Jakie formy terapii?
Działania ukierunkowane na trening rodziców i terapię behawioralną mogą być skuteczne w zakresie poprawy mowy, komunikacji i zachowania dziecka.
Krajowe Towarzystwo Autyzmu
Oddział w Białymstoku

ul. Pułaskiego 96, 15-338 Białystok

tel. +48 85 719 48 91

KRS: 0000039753
Nr konta:
51 1500 1344 1213 4000 8481 0000

Skontaktuj się z nami

8 + 3 =