Twarzą w twarz 2023

Projekt finansowany ze środków Miasta Białystok.
 
Czas realizacji: od 16 kwietnia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. 
 
Zadanie obejmuje realizację pozalekcyjnych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z tytułu całościowych zaburzeń rozwojowych.
W ramach zadania zaplanowane zostały działania na rzecz dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Formy zajęć i terapii zostały dostosowane do potrzeb zgłaszanych przez rodziców oraz diagnozy dokonanej przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku.
 
Zaplanowane zostały:  

  1.  Zajęcia uspołeczniające - Trening Umiejętności Społecznych,
  2. Indywidualna Terapia Psychologiczna,
  3. Trening Zastępowania Agresji,
  4. Klub Młodzieżowy,
  5. Terapia pedagogiczna,
  6. Terapia Usprawniająca Ruch,
  7. Indywidualna terapia logopedyczna,
  8. Indywidualna terapia sensoryczna.

 
Zadanie będzie realizowane w Białymstoku w Punkcie Diagnostyczno-Konsultacyjnym prowadzonym przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku.copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 110571 / 89 / 6 ~