Twarzą w twarz 2022

Projekt finansowany ze środków Miasta Białystok

 
Czas realizacji: od 1 kwietnia 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. 

 
Zadanie obejmuje realizację pozalekcyjnych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z tytułu całościowych zaburzeń rozwojowych.
W ramach zadania zaplanowane zostały działania na rzecz dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Formy zajęć i terapii zostały dostosowane do potrzeb zgłaszanych przez rodziców oraz diagnozy dokonanej przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku.

 
Zaplanowane zostały: 

  1. Zajęcia uspołeczniające - Trening Umiejętności Społecznych,
  2. Indywidualna Terapia Psychologiczna,
  3. Trening Zastępowania Agresji,
  4. Klub Młodzieżowy,
  5. Terapia pedagogiczna,
  6. Fizjoterapia - rehabilitacja dziecka z autyzmem ,
  7. Indywidualna terapia logopedyczna,
  8. Indywidualna terapia sensoryczna.

 

Zadanie będzie realizowane w Białymstoku w Punkcie Diagnostyczno-Konsultacyjnym prowadzonym przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku.


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 110570 / 88 / 7 ~