Biofeedback dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Projekt finansowany z budżetu Województwa Podlaskiego, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

 

Czas realizacji: 01-31.12.2020 r. 

 

Jednym z celów strategicznych w projekcie jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Dzieci/młodzież z autyzmem lub z Zespołem Aspergera często doświadczają wykluczenia społecznego ze względu na prezentowane inne zachowania, trudności w rozumieniu norm społecznych i relacji między ludzkich. Terapia Biofeedback realizowana w ramach projektu, ma poprawić koncentrację uwagi, zwiększyć umiejętności relaksacji i kontroli emocji.copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 110564 / 82 / 5 ~