Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami - edycja 2023

Program resortowy finansowany z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 
Czas realizacji: od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.   

 
Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
    • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 110567 / 85 / 6 ~