Nasza droga w świat

Projekt realizowany za pośrednictwem Miasta Białystok finansowany ze środków PFRON.
 
Czas realizacji: od 01 czerwca 2024 r. do 10 grudnia 2024 r.
 
Cel projektu: podniesienie poziomu samodzielności w codziennym życiu grupy 40 osób z niepełnosprawnością oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi autyzm, zespół aspergera), poprzez rozwój umiejętności i obszarów funkcjonowania które przyczynią się od uzyskania jak największej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. 
 
W ramach zadania zaplanowane zostały działania na rzecz dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną (grupa 40 osób mieszkających na terenie Białegostoku). Formy zajęć i terapii zaplanowane w projekcie zostały dostosowane do potrzeb zgłaszanych przez rodziców oraz diagnozy dokonanej przez KTA. Zaplanowane działania mają w szczególności służyć podnoszeniu kompetencji niezbędnych uczestnikom do samodzielnego życia i wykonywania czynności dnia codziennego. Mają temu służyć różne formy wsparcia i rehabilitacji społecznej oraz sensorycznej.
 
Zaplanowane działania w ramach projektu: 

  • Zajęcia grupowe usprawniające ruchowo i sensorycznie
  • Treningi aktywizujące i usamodzielniające
  • Zajęcia grupowe usprawniające manualnie
  • Terapia pedagogiczna
  • Zajęcia na basenie

Grupą docelową projektu stanowi grupa 40 osób - dzieci i młodzieży (od 2-22 lat) z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu z Białegostoku - posiadających aktualne orzeczenie i niepełnosprawności.

 

Osoby zainteresowane udziałem swoim lub swoich dzieci w zaplanowanych działaniach w ramach projektu mogą zgłaszać się do koordynatora projektu: Marcin Kruhlej, e-mail: mkruhlej@kta.bialystok.pl lub tel. 505 965 634.


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114867 / 124 / 7 ~