Historia

Najważniejsze wydarzenia białostockiego oddziału KTA.


 • Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku powstało w marcu 1997 roku z inicjatywy grupy rodziców dzieci dotkniętych autyzmem i współpracujących z nimi profesjonalistów.
 • W listopadzie 1992 roku nasz Oddział został członkiem Międzynarodowego Towarzystwa – Autyzm Europa.
 • Od 1 września 1998 roku w strukturach naszego Oddziału funkcjonuje Ośrodek Szkolno-Terateutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu.
 • W 2000 roku otrzymaliśmy nagrodę przyznaną przez Stowarzyszenie na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE dla organizacji najlepiej reprezentującej interesy osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim.
 • W listopadzie 2001 roku nasze Stowarzyszenie wraz z prowadzonym Ośrodkiem przeprowadziło się do nowej siedziby przy ul. Pułaskiego 96 w Białymstoku.
 • W 2002 roku podpisaliśmy kontrakt z Podlaską Kasą Chorych na prowadzenie specjalistycznej poradni dla dzieci i młodzieży z autyzmem.
  W lipcu 2002 roku zarejestrowaliśmy Szkołę Podstawową Nr 10 dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu, która rozpoczęła działalność od 1 września tego roku.
 • W listopadzie 2004 roku Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.
 • 8 grudnia 2006 roku podpisaliśmy akt notarialnego na zakup nieruchomości w Czarnej Białostockiej. Mamy nadzieję, że uda nam się zbudować na niej placówkę dla dorosłych osób z autyzmem.
 • 1 września 2010 r. uruchomiliśmy Gimnazjum Nr 10 dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu.
 • We wrześniu 2011 roku uruchomiliśmy Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem przy ul. Zaściańskiej 84 w Białymstoku, który z dniem 1 września 2012 roku przekazaliśmy w ramach Porozumienia Fundacji „Oswoić Świat”.
 • W okresie 1.01 – 31.08.2012 roku w Białymstoku przy ul. Zaściańskiej 84 prowadziliśmy specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży z autyzmem.
 • Z dniem 1 września 2012 roku zadania Poradni przejął Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny dla osób z autyzmem oraz ich rodzin prowadzony przez nasze Stowarzyszenie.
 • W2017 roku zarejestrowaliśmy Specjalną Szkołę Przysposabiającą do Pracy, która rozpoczęła swoją działalność od dnia 1 września 2017 roku.
 • W związku z dynamicznym rozwojem i koniecznością powiększenia przestrzeni na zajęcia od 2018 roku dysponujemy także lokalem przy ul. Pułaskiego 69 w Białymstoku, gdzie odbywają się zajęcia terapeutyczne dla przedszkolaków oraz diagnostyka.
 • W roku 2019 rozpoczęliśmy starania o utworzenie pierwszej na terenie powiatu bielskiego placówki dla osób dorosłych z autyzmem.
 • W roku 2019 obchodziliśmy 20-lecie naszej działalności.

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 110571 / 89 / 7 ~