Diagnoza

Diagnoza autyzmu 

Jest to proces składający się z kilku spotkań diagnostycznych, w czasie których zebrane zostają wszystkie niezbędne informacje służące ustaleniu lub wykluczeniu zaburzenia autystycznego u osoby badanej.

Wizyta pierwsza (wywiad z rodzicami)
Czas trwania: od 1–2 godz.
W tym czasie przeprowadzany jest szczegółowy wywiad z rodzicami dotyczący rozwoju i funkcjonowania dziecka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów i nieprawidłowości rozwojowych charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dokonywana jest tu także analiza zgromadzonej dokumentacji dziecka.
Wywiad przeprowadza 1. osoba.

Wizyta druga (z dzieckiem)
Czas trwania: 1–2 godz.
Podczas tego spotkania dziecko jest obserwowane pod kątem nieprawidłowości charakterystycznych dla zaburzenia autystycznego. Obserwacja przebiega w trzech etapach w pokoju diagnostycznym wyposażonym w szybę wenecką.

  1. Obserwacja swobodnej aktywności dziecka w obecności rodziców
  2. Obserwacja zachowania dziecka w relacji z rodzicami
  3. Obserwacja zachwania dziecka podczas kontaktu z diagnostą

Obserwację prowadzą zawsze 2. osoby.

Wizyta trzecia (tylko rodzice)
Czas trwania: 1 godz.
W trakcie spotkania omawiane są wyniki badań i udzielane wszystkie niezbędne informacje oraz porady dotyczące potrzeb terapeutycznych dziecka. Na prośbę rodzica sporządza się opinię z wyników badań.

Diagnoza funkcjonalna 

Odbywa się poprzez badanie Profilem Psychooedukacyjnym (PEP-3-PL). Za pomocą tego testu można zbadać na jakim poziomie wiekowym znajdują się wszystkie istotne dla rozwoju dziecka z autyzmem funkcje psychoruchowe. Profil pozwala również na określenie najbliższej sfery rozwoju dziecka w badanych obszarach tzw. umiejętności wyłaniających się. Narzędzie jest przeznaczone do badania dzieci w wieku od 6. miesięcy do 7. roku życia.

 

Czas trwania badania uzależniony jest od wieku i stopnia zaburzeń występujących u danego dziecka. Badanie może być rozłożone na kilka spotkań.

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 13770 / 27 / 5 ~