Aktualności

12 listopada 2019, wtorek    3595
Brak miejsc na listopadowe i grudniowe szkolenia w KTA Białystok

  

UWAGA! BRAK JUŻ MIEJSC NA PONIŻSZE SZKOLENIA! 

 

Szkolenia skierowane do członków rodzin osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnością intelektualną oraz opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych ze względu na całościowe zaburzenia rozwojowe lub niepełnosprawność intelektualną.

 

Zaplanowane szkolenia:  

  • "Praca nad zachowaniami trudnymi u osób z zaburzeniami rozwojowymi. Budowanie skutecznej strategii" – 16.11.2019 r.
  • "Stymulacja sensoryczna u osób z zaburzeniami sensorycznymi. Diagnoza i konstruowanie programów stymulacji" – 23.11.2019 r.
  • "Rozwijanie umiejętności społecznych u osób ze spektrum autyzmu" – 07.12.2019 r.
  • "Rozwijanie umiejętności z zakresu samoobsługi i samodzielności u osób z niepełnosprawnością z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi" – 14.12.2019 r.

 

Szkolenia będą odbywać się w soboty w godzinach od 9:30 do 16:00. Szkolenia poprowadzą specjaliści Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Białymstoku:

 

Rafał Skotnicki – certyfikowany Terapeuta Behawioralny. Pedagog specjalny, nauczyciel mianowany, od 2005 roku pracuje z osobami z zaburzeniami rozwoju, odbył staż w Centrum Wczesnej Interwencji "Krok po kroku" w Warszawie. Ukończył pedagogikę specjalną na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (specjalizacja: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie) oraz studia podyplomowe "Stosowana analiza zachowania. Przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania" w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. W 2012 roku decyzją wspólnej komisji powołanej przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej oraz Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej został wpisany na listę terapeutów behawioralnych.

 

Agnieszka Łapińska – psycholog, certyfikowany terapeuta behawioralny. Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w specjalności psychologia kliniczna, osobowości, psychoterapii i psychologii zdrowia. Ukończyła studia podyplomowe pt. "Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi" na Uniwersytecie Warszawskim, "Stosowaną Analizę Zachowania" w Szkole Wyższej Psychologi Społecznej w Warszawie oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. W 2012 roku decyzją wspólnej komisji powołanej przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej i Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej została wpisana na listę terapeutów behawioralnych. Uczestniczyła w wielu szkoleniach dotyczących diagnozy i pracy z osobami z autyzmem.

 

Nina Zawadzka – nauczyciel/terapeuta z 18-letnim stażem w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju, oligofrenopedagog, studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej. Swój poziom kompetencji w zakresie diagnozowania i prowadzenia terapii doskonaliła uczestnicząc w wielu kursach specjalistycznych, konferencjach i szkoleniach: 3-stopniowe szkolenie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania (140 godz. szkolenie podstawowe i szkolenia superwizyjne), 3-stopniowe szkolenie w zakresie alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych, 2-stopniowe szkolenie PECS, 2-stopniowe szkolenie z zakresu wspomagania funkcjonowania dzieci z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną, szkolenie z terapii ręki, szkolenie z terapii wzroku.

 

Zgłoszenie na szkolenia można przesyłać drogą mailową na adres: kta@kta.bialystok.pl. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane drogą mailową. Wszelkie pytania można wyjaśnić dzwoniąc pod nr tel. 85 719 48 91 

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114876 / 133 / 8 ~