Aktualności

4 sierpnia 2020, wtorek    2217
Ogłoszenie o naborze kadry projektu

W związku z tworzeniem Dziennego Domu Pomocy dla osób ze spektrum autyzmu i/lub niepełnosprawnością intelektualną w Czeremsze ogłaszamy nabór kadry projektu. Nowo powstały ośrodek Dzienny Dom Pomocy "Dobre Miejsce" będzie skierowany do osób z powiatów bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. W ramach kadry projektu i placówki ogłaszamy nabór na stanowiska:

 • opiekunów w Dziennym Domu Pomocy
 • psychologa
 • terapeuta SI
 • logopeda
 • terapeuta behawioralny
 • fizjoterapeuta

Wymagania: 

 • uprawnienie zawodowe,
 • otwartość na podnoszenie kwalifikacji, dyspozycyjność weekendowa odbycia kursu przed rozpoczęciem pracy,
 • kreatywność oraz empatia,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z osobami z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju i /lub niepełnosprawnością intelektualną.

Zapewniamy: 

 • stabilną umowę na czas realizacji projektu,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • pracę w dynamicznym zespole.

Otwarcie placówki jest planowane na styczeń 2021 roku, będzie to też prawdopodobny moment rozpoczęcia zatrudnienia. 

 

Osoby wybrane do zatrudnienia w charakterze opiekunów wezmą udział w kursie dla opiekunów z zakresu realizowanych usług na rzecz osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnością intelektualną oraz udzielania pierwszej pomocy i pomocy przedmedycznej. Kurs został zaplanowany na okres sierpień – listopad 2020 r. Będzie odbywał się popołudniami i w weekendy. Udział w kursie dla wybranej kadry projektu będzie BEZPŁATNY.

 

Ponadto przyszła kadra projekty weźmie udział w wyjazdach wprowadzających i diagnostycznych, których celem będzie poznanie i wstępna diagnoza podopiecznych placówki oraz tworzonego mieszkania wspieranego.

 

Ankietę rekrutacyjną (do pobrania poniżej), CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: dobremiejsce@kta.bialystok.pl.
 
Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 

 • Anna Dojlida-Jurczak (dyrektor Dziennego Domu Pomocy): 533 663 116,
 • Nina Zawadzka (zastępca dyrektora): 85 745 37 44,
 • Justyna Matus (zastępca dyrektora): 85 745 37 44.

Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi osobami. 


ogloszenie_kadra
[ 174.4 kB ]

ankieta_kadra
[ 213.6 kB ]

ankieta_kadra
[ 218 kB ]


 

"Projekt pt.: 'Dobre miejsce' nr RPPD.07.02.01-20-0048/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020".

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 18138 / 8 / 3 ~