Aktualności

3 października 2019, czwartek    893
Szkolenie z budowania programów terapeutycznych

Zapraszamy na szkolenie „Potrzeby osób autystycznych, jako punkt wyjścia do budowania programu terapeutyczno-edukacyjnego”, które odbędzie się w dniu 26 października w godzinach od 9:30 do 16:00. Szkolenie jest skierowane do członków rodzin osób niepełnosprawnych (z całościowymi zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnością intelektualną) opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych ze względu na całościowe zaburzenia rozwojowe lub niepełnosprawność intelektualną.

Szkolenie poprowadzi Pan Michał Fiedosiuk - nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog, absolwent wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W codziennej pracy zajmuje się terapią i edukacją dzieci z zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu. Wieloletni pracownik Punktu Diagnostyczno – Konsultacyjnego przy Krajowym Towarzystwie Autyzmu. Podczas wieloletniej pracy z dziećmi z zaburzeniami autystycznymi podnosił swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w licznych szkoleniach między innymi: 3 stopniowe szkolenie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, szkolenia z zakresu komunikacji PECS (stopień podstawowy i zaawansowany) oraz udział w konferencjach i sympozjach naukowych.

 

Szkolenie jest współfinasowane ze środków PFRON w ramach projektu "Wspólna pomoc".

 


karta zgłoszenia szkolenia...
[ 334.3 kB ]

karta zgłoszenia szkolenia...
[ 2341.5 kB ]copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 12816 / 25 / 1 ~