Aktualności

18 sierpnia 2022, czwartek    813
Ogłoszenie o naborze kadry projektu na stanowisko opiekun osób niesamodzielnych

W związku z realizacją projektu Dziennego Domu Pomocy dla osób ze spektrum autyzmu i/lub niepełnosprawnością intelektualną w Czeremsze ogłaszamy nabór na stanowisko opiekuna osób niesamodzielnych.
  
Obowiązki osoby zatrudnionej na stanowisku opiekun osób niesamodzielnych: 

 • Udzielanie pomocy oraz sprawowanie niezbędnej opieki nad podopiecznymi Dziennego domu Pomocy w Czeremsze,
 • Opracowanie i realizacja planu wsparcia i pracy z osobą niesamodzielną będącą uczestnikiem projektu,
 • Świadczenie usług opiekuńczych w oparciu o indywidualny plan wsparcia oraz kontrakt trójstronny,
 • Wsparcie w czynnościach życia codziennego lub świadczenie pomocy bezpośredniej, związanej z opieką nad osobą niesamodzielną (wsparcie i pomoc podczas posiłków, czynności higienicznych oraz świadczenie niezbędnej pomocy w bezpośredniej pielęgnacji),
 • Pomoc w zaspokajaniu codziennych czynności życiowych uczestników,
 • Prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia, podtrzymywania i rozwijania samodzielności życiowej, aktywizacja społeczna i zawodowa,
 • Prowadzenie i animowanie zajęć,
 • Zapewnienie uczestnikom kontaktów z otoczeniem,
 • Współpraca z innymi instytucjami, organizacjami w zakresie udzielania wsparcia,
 • Współpraca z rodzinami, najbliższym otoczeniem
 • Wdrażanie do pracy zaleceń specjalistów.

  

Wymagania: 

 • kreatywność oraz empatia,
 • otwartość na podnoszenie kwalifikacji,
 • mile widziane uprawnienie zawodowe w zakresie: pedagogiki, pracy socjalnej, terapeuty środowiskowego, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osób niepełnosprawnych lub doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
 • mile widziane również doświadczenie w pracy z osobami z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju i/lub niepełnosprawnością intelektualną.

  

Zapewniamy: 

 • stabilną umowę na czas realizacji projektu,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • pracę w dynamicznym zespole.

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: dobremiejsce@kta.bialystok.pl  

 
Dodatkowe informacje pod numerami telefonów:
 
Dzienny Dom Pomocy „Dobre Miejsce” w Czeremsze
ul. Duboisa 13, 17-240 Czeremcha, tel. 734 194 799
lub Anna Dojlida-Jurczak (dyrektor Dziennego Domu Pomocy): 533 663 116
 

Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi osobami. 

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 64191 / 4 / 2 ~