Aktualności

28 kwietnia 2023, piątek    1281
REKRUTACJA

W związku z otrzymaną dotacją PFRON oraz Miasta Białegostoku na realizację projektu "Twarzą w twarz – III" Zarząd Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku serdecznie zaprasza wszystkich rodziców i opiekunów, zainteresowanych udziałem dzieci i młodzieży w zajęciach terapii indywidualnej i grupowej do wypełnienia i złożenia formularza rekrutacyjnego w formie papierowej w siedzibie KTA przy ul. Pułaskiego 96.
 

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy do 10 maja 2023 r. Liczba miejsc ograniczona, osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane.
 

Karolina Bajer

Prezes Zarządu 

Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku 


formularz rekrutacyjny PFRON...
[ 475.3 kB ]

formularz rekrutacyjny PFRON...
[ 183 kB ]
copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114879 / 136 / 11 ~