Wolontariat

WOLONTARIAT W OSTO 


Wolontariat działa w Ośrodku od 10 lat. Wolontariuszami w tym okresie były osoby w różnym wieku, z różnym wykształceniem, różnej płci. Łączyła je potrzeba bezinteresownego pomagania innym, pasja do pracy z dziećmi.

 
Obecnie w Ośrodku działa 7 wolontariuszy. Do ich obowiązków należy wspomaganie dzieci podczas zajęć grupowych i indywidualnych, pomoc terapeutom w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych oraz w organizacji różnych imprez okolicznościowych.


Każdy wolontariusz ma swojego opiekuna, który koordynuje jego pracę i służy mu wsparciem i pomocą. Wolontariusze uczestniczą w szkoleniach na temat autyzmu organizowanych w Ośrodku, biorą udział w spotkaniach integracyjnych, mogą skonfrontować swoje wyobrażenia o pracy z dziećmi z autyzmem z rzeczywistością, zdobywają nowe umiejętności pod kierunkiem doświadczonej kadry. Jest to świetny sposób na zdobycie cennego doświadczenia dla studentów pedagogiki, psychologii czy resocjalizacji. Niektórzy wolontariusze zostali zatrudnieni w naszej placówce.

 

Praca z dziećmi dostarcza wiele satysfakcji, radości, daje poczucie spełnienia. Jeżeli jesteś osobą, która dzięki swojej pracy chce się czuć potrzebna, doceniania, mieć satysfakcję, że przyczynia się do czegoś dobrego zostań naszym wolontariuszem! 

 
Skontaktuj się z opiekunem wolontariuszy i praktykantów Magdą Malinowską.


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 108743 / 5 / 1 ~