Moja własna droga

Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku opłacany z dotacji PFRON.

 
Czas realizacji: od 06 grudnia 2023 r. do 31 grudnia  2023 r. 

 

Celem projektu jest kompleksowy program wsparcia dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (ASD) z terenu województwa podlaskiego. W ramach zadania zostaną zrealizowane zajęcia indywidualne oraz grupowe obejmujące formy terapeutyczne odpowiadające na najbardziej deficytowe obszary funkcjonowania dzieci i młodzieży z ASD.
 

Zadanie publiczne obejmuje następujące działania:

 1. I. Zajęcia indywidualne dla dzieci z autyzmem lub Zespołem Aspergera:
  • 1. Fizjoterapia z masażem
  • 2. Terapia Poznawczo-Behawioralna
  • 3. Trening Pewności Siebie
 2. II. Zajęcia grupowe dla dzieci z autyzmem lub Zespołem Aspergera:
  • 1. Warsztaty Teatralne
  • 2. Wychowanie Komunikacyjne
  • 3. Logorytmika
  • 4. Warsztaty z Robotyki

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 110564 / 82 / 7 ~