Autyzm - lepsze jutro. Wsparcie dla dzieci i rodzin na rok 2020

Projekt finansowany z budżetu Miasta Białystok. Celem projektu jest edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz edukacja rodziców.

 

Czas realizacji: od 1 marca do 15 listopada 2020 r. 

 

W ramach zadania zostaną zrealizowane zajęcia obejmujące formy terapeutyczne, które będą podnosić umiejętności społeczne i funkcjonalne uczestników.

  • Dogoterapia
  • Legoterapia (zajęcia grupowe)
  • Muzykoterapia
  • Terapia ręki
  • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
  • Trening Skutecznego Rodzica (TSR) - warsztaty dla rodziców
  • Warsztaty dla Rodzeństwa


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114865 / 122 / 8 ~