Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Unii Europejskiej

 

Czas realizacji: od czerwca 2020 do grudnia 2020.


Grant przeznaczony jest na korycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z nieogólnosprawnościowymi.


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114869 / 126 / 8 ~