Półkolonie terapeutyczne `Odważnie przez życie - ferie 2023`

Projekt finansowany z budżetu Miasta Białystok oraz PFRON, odbiorcami jest grupa dzieci i młodzieży szkolnej, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu Autyzmu lub Zespołu Aspergera.

 

Zadanie realizowane w formie 7–dniowego turnusu półkolonijnego w terminie: 23-29.01.2023 r.  

 

Zajęcia dziennie w godz. 8:00-16:00. 

 

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych terapeutów, z wykorzystaniem specjalistycznych metod, narzędzi i pomocy terapeutycznych. Program półkolonii został opracowany z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wychowanków. Uczestnicy będą brali udział w codziennych porannych zajęciach umiejętności społecznych oraz z zakresu teorii umysłu jak również w popołudniowych zajęciach integracyjnych. Pomiędzy tymi zajęciami zorganizowane zostaną wyjścia w miejsca użyteczności publicznej takie jak: muzeum, kino, centrum nauki itp., gdzie w praktyce będą realizowali umiejętności życia społecznego i współpracy w grupie, kontynuując cele terapeutyczne zdobyte na zajęciach indywidualnych i grupowych, mając szanse na uzyskanie samodzielności w życiu codziennym.


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114880 / 137 / 11 ~