Twarzą w twarz

Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Czas realizacji: od kwietnia 2019 do marca 2021.

 

W projekcie prowadzone są następujące działania:

 • Zajęcia uspołeczniające
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Indywidualna terapia logopedyczna
 • Zajęcia uspołeczniające Mały TUS
 • Indywidualna terapia sensoryczna
 • Indywidualna terapia pedagogiczna
 • Zajęcia grupowe z rodzicami
 • Trening metodą Prof. A. Tomatis'a
 • Fizjoterapia-rehabilitacja dziecka z autyzmem
 • Półkolonie terapeutyczne usamodzielniające dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu lato 2019
 • Półkolonie terapeutyczne usamodzielniające dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu zima 2020
 • Indywidualna terapia behawioralna
 • Klub Młodzieżowy
 • Trening zastępowania Agresji

W ramach projektu świadczone są usługi w ramach Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego. Usługi na rzecz osób niepełnosprawnych świadczone przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/Białystok mają charakter ciągły od 1998 roku. Nikt inny na terenie miasta i województwa nie posiada tak wieloletniego doświadczenia w realizacji kompleksowych, specjalistycznych usług z zakresu diagnozy, terapii i szkoleń. PD-K nie ma stałego źródła finansowania. Rodzice muszą pokrywać koszty związane z terapią. Stanowi to duże obciążenie budżetu domowego, a dla większości rodzin jest to zbyt kosztowne.

 

Zarząd KTA podejmuje działania w celu pozyskania finansów na sfinansowanie dzieciom niezbędnej terapii w ramach PD-K. Realizacja projektu umożliwia kontynuowanie terapii wielu osobom z autyzmem oraz uzyskanie specjalistycznej terapii nowo zdiagnozowanym dzieciom, również w okresach ferii zimowych i wakacji. Autyzm należy do najcięższych zaburzeń rozwojowych. Osoby nim dotknięte wymagają specjalistycznej terapii przez cały okres życia. W miarę nabywania nowych umiejętności staja się bardziej samodzielni, ale to długa i ciężka droga do pełnej samodzielności.

 

Celem tego projektu jest zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom dotkniętym autyzmem z terenu miasta i województwa podlaskiego w następujących formach: indywidualnych zajęć terapeutycznych (logopedycznych, sensorycznych i pedagogicznopsychologicznych) realizowanych w oparciu o zindywidualizowane plany działań dostosowane do potrzeb terapeutycznych dziecka oraz grupowej w oparciu o programy i scenariusze (trening umiejętności społecznych TUS, zajęcia uspołeczniające dla małych dzieci i zajęcia komputerowe).
copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114889 / 146 / 20 ~