Punkt diagnostyczno-konsultacyjny

W ramach Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego oferujemy między innymi:

  • zajęcia grupowe w formie treningów umiejętności społecznych
  • terapię pedagogiczną
  • terapię integracji sensorycznej
  • terapię behawioralną
  • terapię logopedyczną
  • diagnozę nozologiczną w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju
  • konsultacje z psychiatrą
  • konsultacje z psychologiem
  • diagnozę funkcjonalną

W roku 1998 KTA Oddział Białystok otworzyło jedyny w całym regionie północno-wschodnim ośrodek specjalizujący się w terapii i edukacji dzieci z autyzmem, w którym miejsce znalazło wówczas 12-ro dzieci. Szybko okazało się, że potrzeby są dużo większe. Zaczęło do nas napływać coraz więcej rodziców z całego województwa szukających pomocy dla swoich autystycznych dzieci.

 

Początkowo diagnozowanie dzieci oraz nauka ich nauczycieli i rodziców kompetencji terapeutycznych odbywało się w ramach cyklicznych edycji Studium Pomocy dzieciom autystycznym i ich rodzinom.

 
W roku 2002 dzięki kontraktowi z Podlaską Kasą Chorych utworzylismy pierwszą w regionie Specjalistyczną Wojewódzką Poradnię dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu świadczącą ambulatoryjne usługi diagnostyczne, konsultacyjne i terapeutyczne.

 

Powołanie w r. 2004 NFZ z jednoczesna likwidacją Kas Chorych nie było dla nas korzystną zmianą. Już po krótkim czasie współpracy okazało się, że warunki proponowanych przez NFZ umów zaczęły się pogarszać do tego stopnia, że uniemożliwiło to ostatecznie prowadzenie poradni zgodnie z przyjętymi przez nas standardami w leczeniu osób z autyzmem. Poradnia została zlikwidowana.

 
Chcąc zapewnić dostęp do specjalistycznej pomocy rodzinom dzieci z autyzmem będących wcześniej pod opieką poradni stowarzyszenie poszukiwało innych rozwiązań. W ten sposób powstała kolejna działalność KTA pod nazwą Punkt Diagnostyczno- Konsultacyjny w ramach którego prowadzona jest diagnoza i terapia osób ze spektrum autyzmu.


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114869 / 126 / 9 ~