Chcemy być dzielni i samodzielni

Zadanie realizowane przez Regionalny środek  Polityki Społecznej w Białymstoku opłacany z dotacji PFRON.

 
Czas realizacji: od 01 września 2023 r. do 31 grudnia  2023 r. 

 

Celem projektu jest edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera poprzez zapewnienie im jak najlepszych form wsparcia. W ramach zadania zostaną zrealizowane pozalekcyjne zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży, obejmujące formy terapeutyczne, które będą podnosić umiejętności społeczne i funkcjonalne uczestników.
 

Odbiorcami zadania będzie grupa dzieci i młodzieży (od 2 do 18 roku życia) ze spektrum autyzmu z województwa podlaskiego posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na autyzm lub Zespół Aspergera.
 

Zadanie publiczne obejmuje następujące działania:

 1. Zajęcia indywidualne dla dzieci z autyzmem lub Zespołem Aspergera:
  • Psychoedukacja
  • Terapia Ręki
  • Dogoterapia
 2. Zajęcia grupowe dla dzieci z autyzmem lub Zespołem Aspergera:
  • Legoterapia
  • Arteterapia

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114874 / 131 / 7 ~