Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami - edycja 2023

Program  Finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla 13 osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu białostockiego, bielskiego, hajnowskiego oraz miasta Białystok  w tym:

  • 7 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
    konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • 5 osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.


Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w: 

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114871 / 128 / 8 ~