Równe szanse - od wsparcia do samodzielności - 2022

Zadanie realizowane w ramach środków z budżetu Miasta Białystok.

 
Czas realizacji: od 1 kwietnia 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. 

 

Celem projektu jest edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera poprzez zapewnienie im jak najlepszych form wsparcia.
W ramach zadania zostaną zrealizowane zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci, obejmujące formy terapeutyczne, które będą podnosić umiejętności społeczne i funkcjonalne uczestników. Odbiorcami zadania będzie grupa dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu z terenu Miasta Białegostoku posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na autyzm lub Zespół Aspergera.

 

Zadanie publiczne obejmuje następujące działania:

 

Zajęcia indywidualne: 

  1. Fizjoterapia
  2. Muzykoterapia
  3. Terapia Sensoryczna
  4. Trening Umiejętności Poznawczych i Funkcji Wykonawczych®

II. Zajęcia grupowe: 

  1. Trening Umiejętności Społecznych
  2. Trening Zdolności Praktycznych
  3. Legoterapia
  4. Sensoplastyka®

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114875 / 132 / 8 ~