Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem w OSTO 2023

Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 

Czas realizacji: od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 r.   

 
W projekcie prowadzone są następujące działania:

  • Terapia logopedyczna
  • Terapia psychologiczna
  • Integracja sensoryczna


Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu poprzez specjalistyczną terapię prowadzoną w ramach całościowej rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem i innymi sprzężonymi z nim niepełnosprawnościami w Ośrodku Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzież ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku (OSTO).copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114867 / 124 / 7 ~