Równe szanse - od wsparcia do samodzielności

Projekt finansowany z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

 
Czas realizacji: od 16 sierpnia do 31 grudnia 2021 r. 

 

Celem projektu jest prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu z terenu województwa podlaskiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na autyzm lub Zespół Aspergera. W ramach zadania zostaną zrealizowane zajęcia obejmujące formy terapeutyczne, które będą podnosić umiejętności społeczne i funkcjonalne uczestników.

 

Zadanie publiczne obejmuje następujące działania:

  • Sensoplastyka® (zajęcia grupowe).
  • Zajęcia z neurologopedą (zajęcia indywidualne).
  • Hipoterapia (zajęcia indywidualne).
  • Fizjoterapia (zajęcia indywidualne).


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114869 / 126 / 9 ~