Materiały informacyjne - diagnoza autyzmu i co dalej

Projekt opłacany jest z dotacji Województwa Podlaskiego, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.
 
Czas realizacji: od 1 do 31 grudnia 2020 r
 
Celem zadania w tym projekcie jest poprawa, jakości życia osób z niepełnosprawnością oraz członków ich rodzin, rodziców i opiekunów. Poprzez lepsze informowanie o autyzmie i rodzajach wsparcia, które można otrzymać na terenie województwa podlaskiego. W ramach projektu zostały przygotowane i wydrukowane materiały promocyjne, które pomogą rodzicom w uzyskaniu potrzebnych informacji na temat autyzmu oraz gdzie i jakie można uzyskać wsparcie terapeutyczne.
 

Powstały następujące materiały promocyjne:

  1. Broszura informacyjna o Autyzmie, diagnozie i możliwym do uzyskania wsparciu.
  2. Ulotka informująca o działaniach Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku.
  3. Ulotka informacyjna na temat działalności Ośrodka-Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczego (OSTO) w Białymstoku.
  4. Koszulki z logo KTA O/Białystok.


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 110564 / 82 / 7 ~