Autism PL-LT

Autism PL-LT Platform supporting services
Numer projektu: LT-PL-2S-115 

Koordynator: Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku 

Partnerzy: Politechnika Białostocka, Kaunas Pranas Daunys Center of Education 

Budżet: 45.320,46 Euro 


Cel projektu
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie współpracy transgranicznej między instytucjami w zakresie rozwijania bardziej zintegrowanej i lepszej jakości usług publicznych dedykowanych osobom z autyzmem i ich rodzinom w obszarze Programu Współpracy poprzez wymianę wiedzy i dobrych praktyk między organizacjami działającymi na rzecz osób z autyzmem.

 

Rezultaty projektu 

Projekt koncentruje się na konkretnych działaniach w zakresie usług wsparcia osób z autyzmem przyczyniając się do: a) opracowania nowej platformy Autism PL-LT z serwisem diagnostycznym, przeglądem szkół dla dzieci autystycznych, programami terapeutycznymi, serwisem rodzinnym, usługami bibliotecznymi i informacyjnymi; b) wymiany wiedzy i dobrych praktyk między instytucjami; c) organizacji szkoleń dla nauczycieli i terapeutów w zakresie opieki nad dziećmi autystycznymi oraz d) opracowania wspólnych wytycznych w zakresie edukacji dzieci z autyzmem.

 

Beneficjenci
Beneficjentami projektu będą organizacje działające na rzecz osób z autyzmem, osoby z autyzmem i ich rodziny, nauczyciele, terapeuci, studenci pedagogiki, głównie obywatele PL-LT przygranicza.

 

Serwis internetowy: https://interreg-autism.pb.edu.pl 


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114867 / 124 / 7 ~