PROO-Edukacja

Rozwój misji, współpracy i wsparcia podlaskich organizacji Edukacyjnych. Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

 

Projekt jest realizowany przez Grupę Partnerską w składzie:

  • Towarzystwo AMICUS
  • Fundacja PRO
  • Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku

 

Czas realizacji: od sierpnia 2019 do lipca 2021 

 

  1. Głównym długoterminowym rezultatem realizacji oferty zakładanym przez grupę partnerską PRO-Edukacja będzie zwiększenie skali realizacji misji i rozwój instytucjonalny każdego z Partnerów oraz zwiększenie udziału tychże organizacji uczestniczących w porozumieniu w życiu publicznym do 2021 roku poprzez uruchomienie/prowadzenie wyspecjalizowanej działalności edukacyjnej.
  2. Kolejnym rezultatem grupy partnerskiej wpisującym się w cele szczegółowe Programu PROO będzie pozytywna ocena otoczenia dotycząca zrealizowanych działań z zakresu wsparcia misyjnego i instytucjonalnego wpływająca na postrzeganie trzeciego sektora jako oferentów wyspecjalizowanych usług realizujących działalność misyjną.
  3. Poprawi się stabilność finansowa organizacji tworzących Grupę Partnerską poprzez przygotowanie w ramach programu PROO planów długoterminowego finansowania działań każdego z Partnerów.
  4. Wdrożony zostanie plan działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego na rzecz upowszechnienia i profesjonalizacji świadczenia usług edukacyjnych przez organizacje pozarządowe poprzez zrealizowanie cyklu działań zarówno w zakresie budowania kapitału ludzkiego (szkolenia / programy / prowadzenie / tutoring) jak i zasobów technicznych (doposażenie, adaptacje).
  5. Dzięki realizacji PROO partnerzy podniosą kulturę współpracy poprzez wzajemne wsparcie w realizacji działań, zbudowanie i rozwijanie sieci na rzecz PRO-Edukacji w ramach III sektora. Tym samym nastąpi wzmocnienie potencjału organizacyjnego, skuteczności realizacji celów statutowych poszczególnych partnerów, a również możliwość oddziaływania i współpracy z sektorem prywatnym i publicznym.
  6. Dzięki realizacji oferty Grupy Partnerskiej w ramach PROO zmniejszy się deficyt usług i działań dotyczącymi wzajemnego wspierania się w codziennej pracy z dzieckiem lub młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) a Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, w wersji dla Dzieci i Młodzieży (ICF–CY), stanowiąca ramy standaryzacji, oraz Katalog Specjalnych Potrzeb i Usług (KSPiU), staną się narzędziem rozpoznawalnym w naszej pracy, porządkującym i identyfikującym współpracę w ramach specjalnych potrzeb edukacyjnych.

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114865 / 122 / 6 ~