Szkolenia

Oferujemy szkolenia dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu pracy terapeutycznej, edukacyjnej oraz wychowywania dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przeznaczone są one dla dzieci, młodzieży (warsztaty w szkołach) rodziców, nauczycieli oraz specjalistów.


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114865 / 122 / 8 ~