Otwarci na świat 2020

Projekt finansowany z dotacji PFRON przyznanej przez Miasto Białystok, którego odbiorcami jest grupa dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (30 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ze względu na całościowe zaburzenia rozwojowe) z terenu Miasta Białegostoku.

 

Czas realizacji: od lipca 2020 do grudnia 2020 

 

W ramach projektu oferowane są następujące formy terapii:

  • TUS - trening umiejętności życia codziennego
  • Fizjoterapia
  • Terapia Pedagogiczna
  • Klub Młodzieżowy
  • Zajęcia na basenie

TRENING UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIA CODZIENNEGO


ZAJĘCIA NA BASENIE


KLUB MŁODZIEŻOWY


FIZJOTERAPIA


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114887 / 144 / 18 ~