Pomagam - wiem jak

Zadanie realizowane w ramach środków z budżetu Województwa Podlaskiego.
 
Czas realizacji: od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.   

 

W ramach projektu przewidziane są warsztaty, mające na celu integrację rodziców oraz wyposażenie ich w różne umiejętności.
 

Celem projektu jest: zwiększenie dostępności poradnictwa w zakresie zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. Poprawienie dostępności aktualnych informacji o ofertach instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach wsparcia rodzin i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami w zakresie zaburzeń lękowych i depresyjnych Adresaci działania: Rodzice lub opiekunowie ze stwierdzonym lub z podejrzeniem u dziecka spektrum autyzmu, będącymi mieszkańcami Województwa Podlaskiego.

 

W ramach spotkań Grupy Edukacyjno-Wsparciowej odbędą się spotkania ze specjalistami:
 

1.  Diagnoza - Autyzm. I co dalej? 

 • Autyzm: definicja, kryteria diagnostyczne
 • Podstawowe zagadnienia związane z całościowym zaburzeniem rozwoju.
 • Rodzaje terapii, edukacji oraz formy pomocy.
 • Deficyty, trudności oraz zaburzenia towarzyszące.
 • Edukacja dziecka z autyzmem placówka oświatowa - masowa, integracyjna, terapeutyczna czy specjalna, współpraca z placówką edukacyjną (przedszkole /szkoła).

 

2. Warsztaty z Fizjoterapeutą 

 • Jak dobierać techniki i ćwiczenia do stadium choroby, deficytów i możliwości dziecka.
 • W jaki sposób łączyć ze sobą techniki różnych metod wykorzystywanych w terapii dzieci.
 • Jak wdrażać profesjonalne zalecenia do opieki i pracy z dzieckiem w środowisku domowym.
 • Techniki relaksacyjne dla rodziców.
 • Bezpieczna zabawa z dzieckiem, czyli jak nie obciążać swojego organizmu.

 

3. Warsztaty z Terapeutą Integracji Sensorycznej (SI) 

 • Teoria integracji sensorycznej.
 • Rozpoznawanie deficytów, metody i techniki diagnostyczne (testy, skale, obserwacja).
 • Skuteczność terapii integracji sensorycznej.
 • Deficyty integracji sensorycznej.
 • Jak wspomagać rozwój procesów integracji sensoryczno - motorycznej w warunkach domowych.
 • Prezentacja zastępczych technik terapeutycznych oraz domowego instrumentarium.

 

4. Warsztaty z Logopedą 

 • Wyzwania stawiane przez szkołę i przedszkole.
 • Umiejętności komunikacyjne w nauce.
 • Umiejętności komunikacyjne z rówieśnikami.
 • Umiejętności komunikacyjne z nauczycielami.

 

5. Warsztaty z Komunikacji Alternatywnej 

 • Dlaczego dzieci ze spektrum autyzmu mają trudności w komunikowaniu się?
 • Od czego zacząć wprowadzanie AAC dziecku z autyzmem? 
 • Kluczowe umiejętności komunikacyjne – jak ich uczyć dzieci z ASD?
 • Poznanie strategii AAC w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w domu.
 • Pokaz i omówienie specjalistycznych pomocy komunikacyjnych.

 

6. Warsztaty z Psychologiem 

 • Lepsze zrozumienie swojej postawy i emocji wobec niepełnosprawności dziecka,
 • Bezsilność, niezrozumienie, wyobcowanie.
 • Rozmowy o dziecku i jego problemach.
 • Umiejętność szukania pomocy.
 • Troska o higienę psychiczną i zdrowie.
 • Dawanie sobie czasu na żałobę i asymilację. 
 • Kłopoty rodzinne o różnym charakterze – trudności komunikacyjne, konflikty.

POMAGAM WIEM JAK zgłoszenie...
[ 314 kB ]

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114871 / 128 / 8 ~