Diagnoza

Diagnoza autyzmu 


Jest to proces składający się z kilku spotkań diagnostycznych, w czasie których zebrane zostają wszystkie niezbędne informacje służące ustaleniu lub wykluczeniu zaburzeń ze spektrum autyzmu u osoby badanej.


Wizyta pierwsza (wywiad z rodzicami)
Czas trwania: od 1–2 godz.
W tym czasie przeprowadzany jest szczegółowy wywiad z rodzicami dotyczący rozwoju i funkcjonowania dziecka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów i nieprawidłowości rozwojowych charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dokonywana jest tu także analiza zgromadzonej dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej oraz medycznej.
Wywiad przeprowadza 1. osoba.


Wizyta druga (z dzieckiem)
Czas trwania: 1–2 godz.
Podczas tego spotkania dziecko jest obserwowane pod kątem nieprawidłowości charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu. Obserwacja przebiega w trzech etapach w pokoju diagnostycznym wyposażonym w lustro weneckie.

  1. Obserwacja swobodnej aktywności dziecka w obecności rodziców.
  2. Obserwacja zachowania dziecka w relacji z rodzicami.
  3. Obserwacja zachowania dziecka w relacji z diagnostą oraz podczas prób testowych.

Obserwację prowadzą zawsze 2. osoby.


Wizyta trzecia (tylko rodzice)
Czas trwania: 1 godz.
W trakcie spotkania omawiane są wyniki diagnozy i udzielane są wszelkie niezbędne informacje oraz porady dotyczące potrzeb terapeutycznych dziecka. Ponadto przekazana jest opinia z opisem przebiegu i wynikiem diagnozy.


Diagnoza funkcjonalna PEP-3 


Odbywa się poprzez badanie Profilem Psychooedukacyjnym (PEP-3-PL). Za pomocą tego testu można zbadać na jakim poziomie wiekowym znajdują się wszystkie istotne dla rozwoju dziecka z autyzmem funkcje psychoruchowe. Wyniki testu mogą być wykorzystane przy:

  • opracowywaniu indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych,
  • programów nauczania i wspierania rozwoju dzieci w wieku 2-6 lat (a także starszych z opóźnieniem rozwoju),
  • mierzenia postępów w rozwoju dziecka oraz w procesie diagnozy funkcjonalnej. Narzędzie jest przeznaczone do badania dzieci w wieku od 2 do 7. roku życia.

Czas trwania badania uzależniony jest od wieku i stopnia zaburzeń występujących u danego dziecka. Badanie może być rozłożone na kilka spotkań.


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 30879 / 37 / 3 ~