Aktualności

9 września 2020, środa    459
Bezpłatne szkolenia rad pedagogicznych dotyczące autyzmu

Zapraszamy szkoły i placówki oświatowe z województwa podlaskiego zainteresowane organizacją bezpłatnego szkolenia dla rady pedagogicznej dotyczącego specyfiki zaburzeń ze spektrum autyzmu do zgłaszania się do udziału w projekcie „Odkrywamy autyzm”. W ramach projektu planujemy przeprowadzenie w piętnastu szkołach z terenu naszego województwa w których uczą się uczniowie z niepełnosprawnością ze względu na zaburzenia ze spektrum autyzmu.
 
Szkolenia rad pedagogicznych będą trwały po 3 godziny i obejmą m.in. następujące zagadnienia:

  • definicja autyzmu,
  • przyczyny autyzmu,
  • funkcjonowania poznawcze osób z autyzmem,
  • triada zaburzeń autystycznych,
  • terapia autyzmu,
  • Zespół Aspergera,
  • przepisy prawa o edukacji ucznia z niepełnosprawnością,
  • autostymulacja - stereotypie,
  • warsztaty sensoryczne - jak czują się osoby z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.

Szczegółowy zakres każdego z zagadnień będzie dostosowany do potrzeb szkoły i pracujących w niej nauczycieli.
 

Ze względu na ogłoszony stan epidemii istnieje także możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zdalnej.
 

Szkoły zainteresowane zorganizowaniem bezpłatnego szkolenia dla swoich nauczycieli prosimy o przesyłanie zgłoszenia z ilością uczniów z niepełnosprawnością ze względu na zaburzenia ze spektrum autyzmu na adres e-mail: mkruhlej@kta.bialystok.pl. W pierwszej kolejności do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane szkoły z terenów wiejskich, gdzie świadomość na temat zaburzeń jest najniższa.  
 

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 35625 / 116 / 13 ~