Aktualności

2 października 2020, piątek    352
Zapytanie ofertowe na na dostawę mebli i wyposażenia mieszkania wspieranego położonego w Bielsku Podlaskim z dnia 01.10.2020 w ramach realizacji projektu pn. "Dobre miejsce"

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku zaprasza do złożenia ofert w trybie Zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności – zgodnie z "Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" na dostawę mebli i wyposażenia mieszkania wspieranego położonego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 190B m. B6 w ramach realizacji projektu pn. "Dobre miejsce" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 

Numer projektu: RPPD.07.02.01-20-0048/19, realizowanego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Link do ogłoszenia znajduje się TUTAJ.

 

Projekt pt.: "Dobre miejsce" nr RPPD.07.02.01-20-0048/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 35617 / 108 / 22 ~