Aktualności

13 września 2022, wtorek    926
Szkolenie asystenckie

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu asystenckim przygotowującym do wykonywania obowiązków asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością ze względu na całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół Aspergera).
 
W ramach szkolenia zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności pracy z osobami z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera zarówno indywidualnie, jak i na zajęciach grupowych. Rekrutacja jest otwarta dla wszystkich chcących zdobyć nowe, bądź rozwinąć obecne umiejętności. Chętnych prosimy o zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu drogą mailową na adres: mkruhlej@kta.bialystok.pl.
 
W ramach szkolenia zostanie zrealizowanych minimum 20 godzin zajęć teoretycznych oraz minimum 40 godzin zajęć praktycznych, których uzupełnieniem będzie  przyuczenia do pracy (w formie praktyk i wolontariatu) w placówkach dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi prowadzonych przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku.  
Każdy uczestnik aby ukończyć szkolenie i pracować w charakterze AOON musi zrealizować minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy.
 
Zajęcia będą odbywać się w weekendy od 8 października do 30 października 2022 r.
 
Po ukończeniu szkolenia istnieje możliwość podjęcia od listopada 2022 r. zatrudnienia w ramach projektu jako asystent osobisty oraz w innych placówkach KTA.
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 
Harmonogram szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.


karta_zgloszenie_szkoleni...
[ 584.4 kB ]

harmonogram_kurs_asystenc...
[ 558.4 kB ]  

Szkolenie finansowane jest w ramach projektu „Dobre miejsca w BOF - Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 64191 / 4 / 2 ~