Aktualności

11 stycznia 2023, środa    511
Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" – edycja 2023 - rekrutacja

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku rozpoczyna rekrutację do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla 13 osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu białostockiego, bielskiego, hajnowskiego oraz miasta Białystok w tym:

  • 7 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • 5 osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w: 

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej. 

Procedura rekrutacji do Programu: 

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów:

  • karty zgłoszeniowej,
  • kopii orzeczenia o niepełnosprawności,
  • formularza przetwarzania danych osobowych.

do sekretariatu Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białystoku, ul. K. Pułaskiego 96 15-338 Białystok, pokój nr 171 w godzinach 9.00 - 17.00 do dnia 31.01.2023 r.
 

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie.


RODO
[ 438 kB ]

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGR...
[ 577 kB ]
 


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 97872 / 97 / 4 ~