Aktualności

8 lipca 2023, sobota    700

Ogłoszenie o naborze do projektu "Dajmy im szansę na samodzielność"

Fundacja Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Białymstoku Pod Nazwą "WIEM I POMAGAM" ogłasza nabór do projektu pt.: DAJMY IM SZANSĘ NA SAMODZIELNOŚĆ. W ramach projektu zorganizowane zostaną:

 
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE: 

  • Hipoterapia
  • Dogoterapia
  • Gimnastyka Korekcyjna


ZAJĘCIA GRUPOWE: 

  • Terapia Rodzinna Poprzez Zabawę
  • Arteterapia – zajęcia plastyczne

 
Kryterium formalne dla beneficjentów:

  • dzieci i młodzież szkolna zamieszkała na terenie Miasta Białegostoku,
  • kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
  • kserokopia opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  • wypełnione zgłoszenie,
  • podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

 
Wymagane dokumenty (do pobrania w linku na dole strony) proszę dostarczyć do siedziby Fundacji przy ul. Pułaskiego 96 w Białymstoku do 31 lipca 2023 r. Wszelkie pytania i wątpliwości można wyjaśnić dzwoniąc pod nr telefonu 505 373 539. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane. Liczba miejsc ograniczona.

  

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
 
 

Hipoterapia jest powszechnie znaną metodą wspomagającą nie tylko sprawność ruchową dziecka, ale również emocjonalną i społeczną. Oparta jest na pracy dziecka ze specjalnie przygotowanym koniem, odbywającą się pod opieką odpowiednio przygotowanego terapeuty. Dla dziecka z autyzmem, hipoterapia jest wspaniałą metodą wspomagająca i uzupełniającą. Sesje terapeutyczne w tym przypadku to nie tylko tzw. gimnastyka lecznicza na grzbiecie konia, to wszystkie doświadczenia i przeżycia dziecka związane ze spotkaniem ze zwierzęciem. Czasem hipoterapia dziecka z ASD odbywa się nawet bez wsiadania na konia, wymiar terapeutyczny ma już sam kontakt dziecka ze zwierzęciem. Już samo pogłaskanie go, nakarmienie, udział w czynnościach pielęgnacyjnych ma bardzo pozytywny wpływ na sferę emocjonalną i poznawczą dziecka. Można powiedzieć, że dla dziecka autystycznego koń staje "łącznikiem" między jego wewnętrznym światem a światem zewnętrznym.

 
Dogoterapia jest naturalną, alternatywną metodą wspomagającą rehabilitację, w której terapeuta wykorzystuje specjalnie wyszkolonego psa. Fenomen oddziaływania psa na dziecko przejawia się w tym, że jednocześnie wpływa on na trzy sfery funkcjonowania jego organizmu: zmysłową, ruchową i psychiczną. Przełamywanie u dziecka lęku przed światem zewnętrznym jest bardzo delikatnym procesem i musi odbywać się stopniowo. Psy wykorzystywane w terapii pomagają osiągnąć dziecku wyższy poziom komunikacji społecznej, dodatkowo pozwalają na uczestnictwo w kontaktach z innymi ludźmi. Dzięki tego rodzaju kontaktom dziecko czerpie satysfakcję i powoli otwiera się na świat zewnętrzny. Pies terapeuta nie ocenia, jest szczerym i oddanym przyjacielem dziecka, dzięki niemu dziecko autystyczne może poczuć się pewnie i bezpiecznie w świecie, który jest dla niego całkowicie obcy. Terapeuta pełni dla dziecka rolę przewodnika, który naucza jak się komunikować i bawić z psem.

 
Gimnastyka korekcyjna jest jedną z najważniejszych metod zapobiegania i leczenia wad postawy. Specjalnie dobrane ćwiczenia mają bezpośredni wpływ na korekcję postawy: zwiększenie siły mięśni, wytworzenie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Pośrednio wpływają, również na wydolność i sprawność organizmu. Korektywa obejmuje zestaw ćwiczeń zwiększający siłę mięśni brzucha, grzbietu oraz prostowników nóg, ćwiczenia z aktywnego strechingu, ćwiczenia wydolnościowo – wytrzymałościowe z uwzględnieniem ćwiczeń oddechowych zwiększających pojemność płuc. Prawidłowa postawa ciała ma decydujące znaczenie dla rozwijającego się organizmu człowieka i jego zdrowia (układy krążenia, oddychania, trawienny, kostny). Właściwie i odpowiednio szybko podjęte działania korekcyjne zapobiegają pogłębianiu się i utrwalaniu wad postawy ciała i wynikającym z tego w następstwie schorzeniom organizmu. Podstawowym celem zajęć korekcyjnych jest przeciwdziałanie i zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu się wad postawy u dzieci i młodzieży.

 

ZAJĘCIA GRUPOWE 

 

Terapia Rodzinna Poprzez Zabawę. Celem terapii jest wyposażenie rodziców w kompetencje wychowawczo–terapeutyczne, zapoznanie z metodami pracy, technikami plastycznymi, specyfiką zabaw z dziećmi ze spektrum autyzmu wytworzenie pozytywnych więzi miedzy dzieckiem i rodzicem. Rola zabawy w rozwoju dziecka jest nieoceniona. Zabawa jest, bowiem żywiołem dziecka i ulubioną formą spędzania czasu. To najskuteczniejszy sposób rozwijania własnej aktywności, wzbogacania dziecięcej wyobraźni oraz nabywania i doskonalenia wielu nowych umiejętności. Podczas zabawy dzieci uczą się reguł społecznych, tak ważnych dla przyszłego funkcjonowania pośród ludzi. Brak zabawy lub jej specyficzny charakter jest jednym z charakterystycznych objawów autyzmu. Dzięki terapii dziecko nabywa nowe doświadczenia, a także uczy się mówić. Terapia dedykowane są dla rodziców z dziećmi w wieku 3-6 lat, bardzo ważną rolę odgrywa w nich aktywność rodzica, który towarzyszy dziecku w trakcie wszystkich ćwiczeń. Zajęcia są dobrym wyborem dla rodziców lubiących ruch, bliskość, a także dla tych, którzy widzą, że ich dziecko lubi aktywnie spędzać czas w grupie dzieci.

 
Arteterapia oddziałuję na określone procesy psychiczne i struktury ludzkiej osobowości oraz wpływa na procesy poznawcze. Metodę tą można stosować niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Osoby podejmujące arteterapię nie muszą posiadać zdolności artystycznych ani wcześniejszych doświadczeń. Osobom z autyzmem mającym problemy z komunikacją arteterapia daje możliwość wyrażania swoich emocji. Stwarza sytuacje w trakcie, których mogą wypowiedzieć się za pomocą różnorodnych środków artystycznych. Pozwala na pobudzanie wszechstronnego rozwoju oraz na lepsze poznawanie siebie i podnoszenie poziomu samoakceptacji poprzez doświadczanie swoich możliwości i sprawczości. Arteterapia pomaga również rozładowywać negatywne napięcia i agresję. Terapeucie daje możliwość lepszego poznania dziecka jego możliwości, potrzeb, przeżyć, wyrażanych w pracach emocji.


DAJMY IM SZANSĘ NA SAMODZIELNOŚĆ...
[ 441.4 kB ]
  

Zadanie realizowane w ramach środków z budżetu Miasta Białystok. 


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 97871 / 96 / 4 ~