Aktualności

4 września 2023, poniedziałek    1077
Ogłaszamy nabór do projektu "CHCEMY BYĆ DZIELNI I SAMODZIELNI"

Fundacja Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Białymstoku Pod Nazwą „WIEM I POMAGAM” ogłasza nabór do projektu pt.: CHCEMY BYĆ DZIELNI I SAMODZIELNI. W ramach projektu zorganizowane zostaną:

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:

  1. Psychoedukacja.
  2. Terapia Ręki.
  3. Dogoterapia.

ZAJĘCIA GRUPOWE:

  1. Legoterapia.
  2. Arteterapia – zajęcia plastyczne.

Kryterium formalne dla beneficjentów:

  • dzieci i młodzież szkolna zamieszkała na terenie województwa podlaskiego,
  • kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
  • kserokopia opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  • wypełnione zgłoszenie,
  • podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty proszę dostarczyć do siedziby Fundacji przy ul. Pułaskiego 96 w Białymstoku do 10 września 2023 r. - do pobrania na dole strony. Wszelkie pytania i wątpliwości można wyjaśnić dzwoniąc pod nr 505 373 539. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane. Liczba miejsc ograniczona. 

  

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 


Psychoedukacja ma na celu przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w różnych okolicznościach życiowych i warunkach społecznych. Dzięki zdobytej wiedzy na temat trudności napotykanych w życiu możliwe jest zmniejszenie poczucia lęku oraz znalezienie dogodnych rozwiązań. Psychoedukacja często używana jest w leczeniu zaburzeń psychicznych, zwykle takich jak depresja, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia odżywiania. W tym przypadku ma ona na celu zmianę zachowań i postaw, a także naukę radzenia sobie z chorobą i zrozumienie jej. Psychoedukacja może być także pomocna przy wszelkiego typu trudnościach wychowawczych czy też trudnościach w kontaktach społecznych. Może być również przydatna w celach edukacyjnych, jak na przykład kursy szybkiego czytania czy zajęcia wspomagające rozwój.
 
Terapia ręki to usprawnienie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Podczas zajęć, najpierw pracuje się nad prawidłową postawą ciała, napięciem mięśniowym i pracą całej kończyny górnej, a dopiero w kolejnych etapach, nad przygotowaniem dłoni i palców do wykonywania precyzyjnych ruchów. Prawidłowego chwytania i trzymania. Ale przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego np. ubierania się, zawiązywania butów, mycia zębów, jedzenia itd.
 
Dogoterapia jest naturalną, alternatywną metodą wspomagającą rehabilitację, w której terapeuta wykorzystuje specjalnie wyszkolonego psa. Fenomen oddziaływania psa na dziecko przejawia się w tym, że jednocześnie wpływa on na trzy sfery funkcjonowania jego organizmu: zmysłową, ruchową i psychiczną. Przełamywanie u dziecka lęku przed światem zewnętrznym jest bardzo delikatnym procesem i musi odbywać się stopniowo. Psy wykorzystywane w terapii pomagają osiągnąć dziecku wyższy poziom komunikacji społecznej, dodatkowo pozwalają na uczestnictwo w kontaktach z innymi ludźmi. Dzięki tego rodzaju kontaktom dziecko czerpie satysfakcję i powoli otwiera się na świat zewnętrzny. Pies terapeuta nie ocenia, jest szczerym i oddanym przyjacielem dziecka, dzięki niemu dziecko autystyczne może poczuć się pewnie i bezpiecznie w świecie, który jest dla niego całkowicie obcy. Terapeuta pełni dla dziecka rolę przewodnika, który naucza jak się komunikować i bawić z psem.

 

ZAJĘCIA GRUPOWE 

 
Legoterapia - to szczególny rodzaj Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), gdzie wykorzystywane materiały edukacyjne (klocki LEGO) mają dodatkowy atut przyciągania uwagi i rozwijania pasji. Podczas zajęć ćwiczone są też umiejętności społeczne wymagające uznawania kompromisów, pewnej dozy elastyczności, jasnego wyrażania swoich pomysłów, tak aby inni mogli dane dziecko zrozumieć, czy brania pod rozwagę czyjejś perspektywy i pomysłów. Uczą się też zasad związanych z utrzymaniem porządku w trakcie zajęć, uczą się jak jest to ważne dla prawidłowo i szybciej wykonanego zadania. Dodatkowo ćwiczone są kategoryzacja, grupowanie, wyłączanie ze zbioru, dostrzeganie rytmu, kontynuowanie wzoru.
 
Arteterapia oddziałuje na określone procesy psychiczne i struktury ludzkiej osobowości oraz wpływa na procesy poznawcze. Metodę tą można stosować niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Osoby podejmujące arteterapię nie muszą posiadać zdolności artystycznych ani wcześniejszych doświadczeń. Osobom z autyzmem mającym problemy z komunikacją arteterapia daje możliwość wyrażania swoich emocji. Stwarza sytuacje w trakcie, których mogą wypowiedzieć się za pomocą różnorodnych środków artystycznych. Pozwala na pobudzanie wszechstronnego rozwoju oraz na lepsze poznawanie siebie i podnoszenie poziomu samoakceptacji poprzez doświadczanie swoich możliwości i sprawczości. Arteterapia pomaga również rozładowywać negatywne napięcia i agresję. Terapeucie daje możliwość lepszego poznania dziecka jego możliwości, potrzeb, przeżyć, wyrażanych w pracach emocji.


CHCEMY BYĆDZIELNI I SAMODZIELNI...
[ 445.7 kB ]
 
Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114863 / 120 / 6 ~